founder blog taichinhfy.com

Taichinhfy.com được thành lập vào ngày 03/01/2021. Blog này được lập ra nhằm ghi lại những kiến thức về tài chính mà mình góp nhặt được trong quá trình “chinh chiến” đầy khói lửa, đầy những thử thách khốc liệt trong ngành tài chính này.

Mình cũng xin chia sẻ những kiến thức để một người mới toanh có thể “hiểu được” trong lĩnh vực này.

Bạn có thể liên hệ với mình qua đây
Link Facebook