Tâm sự những ngày cuối năm

Viết cho những ngày cuối của năm 2022 ( Âm Lịch )

Bài viết này được viết nên không nhằm mục đích gì khác ngoài việc chữa lành. Và blog được này mình làm nên trong 5 phút  ( nếu bạn biết cách thiết kế website ) Năm 2021-2022 là 2 năm tồi tệ đối với mình, với những kiến thức hạn hẹp về tài chính đã …

Viết cho những ngày cuối của năm 2022 ( Âm Lịch ) Read More »